Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-114

30 Aralık 2019

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK % 2’den % 1,6’ya DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

(1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51'inci maddesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vâdenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı uygulanacağı, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı, Cumhurbaşkanı’nın gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibariyle farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.