Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-106

17 Aralık 2019

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İLE İLGİLİ OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE BELİRLENEN VE MÜKELLEFLERE TEBLİĞ EDİLEN BİNA DEĞERLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE DAVA AÇILMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

  1. GENEL BİLGİ:

2019/102 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na (EVK) 42-49’uncu maddeler eklenmek suretiyle Değerli Konut Vergisi (DKV) ihdas edilmiştir.

Buna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (TKGM) belirlenen değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan konutlar, Kanun’da belirlenen şartlarla Değerli Konut Vergisi’ne tabi tutulmuştur. İhdas edilen hükümler 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, DKV ilk kez 2020 yılından itibaren uygulanacaktır.

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.