Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-105

09 Aralık 2019

7194 SAYILI KANUNLA KONAKLAMA VERGİSİ İHDAS EDİLMİŞTİR

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(ilerleyen kısımlarda “7194 sayılı Kanun” yahut “Kanun” olarak anılacaktır) ile yeni bir vergi türü olarak Konaklama Vergisi ihdas edilmiştir.

Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ının faaliyetlerinin finansmanı için (binde yedi buçuk, onbinde yedi buçuk ve binde iki oranlarında) Turizm Payı ihdas edilmişti[1]. İşbu Sirkülerimize konu olan Konaklama Vergisi, Turizm Payından tamamen ayrı olan bir gider vergisi türüdür. Kapsama giren turizm tesisleri Turizm Payı’nı ve Konaklama Vergisi’ni ayrı ayrı hesaplayıp beyan edeceklerdir.  

Konaklama vergisi 1.04.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

[1] Turizm Payı’na ilişkin açıklamalarımızı 2019/071 no.lu Sirkülerimizde bulabilirsiniz.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.