Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-103

09 Aralık 2019

7194 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(ilerleyen kısımlarda “7194 sayılı Kanun” yahut “Kanun” olarak anılacaktır) ile vergi kanunlarında önemli değişikler yapılmıştır.

Anılan Kanun ile yapılan önemli değişikliklerden biri de hiç kuşkusuz, vergi sistemimize ilk kez dahil edilen Dijital Hizmet Vergisidir.

Aşağıda Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin açıklamalarımıza yer verilmektedir. Dijital Hizmet Vergisine ilişkin madde metinleri, Sirkülerimizin sonunda yer almaktadır.

  1. VERGİNİN KAPSAMI:

    Dijital hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin, faaliyette bulundukları ülkelerin kamu gelirlerine adil bir katkı sağlamaları gerektiği genel kabul görmekle birlikte, bu alanda yaşanan hızlı gelişmelere ülkeler aynı hızda yanıt verememektedir. Dolayısıyla, dijital hizmet sektöründe elde edilen gelirlerle ilgili olarak, henüz tüm dünyada uygulanan ortak bir vergilendirme rejimi oluşturulamamıştır. Bununla birlikte, bazı ülkelerin dijital hizmet sektörünü vergilendirmeye başladığı, bazı ülkelerin ise bu alanı vergilendirmeye yönelik idari ve yasal çalışmaları bulunduğu bilinmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.