Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-097

18 Kasım 2019

BAVUL TİCARETİ İLE İLGİLİ YENİ KDV TEBLİĞ HÜKMÜ

(28 No.lu KDV Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, Türkiye’de ikamet etmeyenlere satılan malların yurtdışına çıkarılması ihracat istisnası (KDV Kanunu Md. 11) kapsamında KDV’siz olabilmekte veya KDV’den arındırılabilmektedir.

Bu alanda iki yöntem uygulanmaktadır.

  • Yolcu Beraberi Eşya (Tax Free)

    İzin belgeli KDV mükelleflerinden alımda bulunan yurtdışında mukim gerçek kişiye KDV’li fatura ile (özel fatura olmaksızın) mal teslimi yapıldıktan sonra alıcının (turistin) bu malı faturası ile birlikte yurtdışına çıkarken gümrük yetkilisine BİZZAT ibraz etmesi ve fatura üzerine malın yurtdışına çıkarıldığına dair onay alması durumunda söz konusu KDV’nin satıcı tarafından yurtdışında mukim alıcıya ödenmesi ve ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması (KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/A-5 no.lu bölümü)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.