Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-096

15 Kasım 2019

YÜKSEK VE ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SANAYİ SINIFINDA YER ALAN ÜRÜNLERİN İMALATINA YÖNELİK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI

Hatırlanacağı üzere 9.8.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 Sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile imalatçılığa ve yatırımlara yönelik çok önemli vergisel avantajlar getirilmiştir. Bu düzenlemelere 2016/47, 2016/48, 2016/51, 2016/52 ve 2016/53 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Bu düzenlemelerden birisi de yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına yönelik sözleşmelere ilişkin damga vergisi ve harç istisnasıdır.

6728 sayılı Kanunun 29 ve 33/c maddesi ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.