Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-093

25 Ekim 2019

TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %22’DEN %19’A İNDİRİLMİŞTİR

(TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:C SIRA NO:4)

2019/83 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 02.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere gecikme zammı oranı aylık %2,50’den %2’ye indirilmişti.

İlişikte bilgilerinize sunulan Tahsilat Genel Tebliği Seri : C Sarı No : 4 ile Hazine ve Maliye Bakanlığı,6183 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde kendisine tanınan yetkiye istinaden, tecil faizi oranını 25.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %22’den %19’a indirmiş bulunmaktadır. Buna göre,

  • 25.10.2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına yıllık  %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
  • Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.