Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-092

23 Ekim 2019

509 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINA GEÇİŞE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

2019/90 sayılı Sirkülerimizle duyurduğumuz üzere 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) (Tebliğ) ile elektronik belge uygulamalarına ilişkin uzun zamandır beklenen düzenlemeler yapılmıştır.

Yayım tarihi olan 19.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile 7 adet Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 454 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ise, hali hazırda e-fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin bu mecburiyetinin devamını sağlamak üzere 1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ ile aşağıdaki belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmış ve var olan düzenlemeler de bir araya getirilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.