Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-089

21 Ekim 2019

Sirküler Tarihi         : 21.10.2019

Sirküler No    : 2019/089

ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:511) YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, elektronik tebligata ilişkin usul ve esaslar 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, bu düzenleme 2015/68 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Bu defa, 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) ile elektronik tebligata ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

  • Vergi dairesi müdürlüklerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin tamamı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da VUK kapsamında hazırladıkları belgeleri, 1/1/2020 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edebilecektir.
  • Mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar da (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.