Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-088

21 Ekim 2019

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 510 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği üzere, 28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 240 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünde, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükelleflerin işi bırakmış sayılmayacağı, bu işlemin vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacağı belirtilerek, yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) ile anılan Tebliğin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü ekli tabloda mukayeseli olarak gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikler özetle,

  • Adres değişikliğine ilişkin bildirimlerin sadece yeni vergi dairesine yapılacağı,
  • Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki mükellefiyete ilişkin terk işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirileceği,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.