Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-087

15 Ekim 2019

KENDİSİ VEYA YAKINI VEFAT EDEN MESLEK MENSUPLARININ BEYANNAME ve BİLDİRİMLERİNİ VERDİĞİ MÜKELLEFLERİN ZOR DURUM HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca halen birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensubu (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler) aracılığıyla göndermek zorunda olup, meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir.

Beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek mensubunun veya yakınının vefatı nedeniyle vergi cezaları ile muhatap olunabilmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.