Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-082

26 Eylül 2019

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

07.06.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda birtakım değişiklik ve yeni düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemelere 2019/78 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Anılan Kararlar’la “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” adı altında, Bakanlığın belirleyeceği bazı ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara özel düzenlemeler getirilmişti.

Kısaca dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin üretimi için yapılacak yatırımların, stratejik yatırım (veya bölgesel yatırım) olarak sınıflandırılması ve 2012/3305 sayılı Kararname ile belirlenen teşviklerden yararlandırılması (ayrıca TUBİTAK ve KOSGEB teşviklerinden) veya bu yatırımların 50.000.000 TL’ndan büyük olması halinde 2016/9495 sayılı Kararda belirlenen proje bazlı teşviklerden yararlandırılması şeklinde özetlenebilecek bu programın uygulama esasları

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.