Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-078

07 Ağustos 2019

2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA VE 2016/9495 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 1402 VE 1403 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI

07.06.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda birtakım değişiklik ve yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin ekseriyeti, idari makamlarla ilgili ibare değişiklikleri, faiz desteğinin yanı sıra kar payı desteğinin de (faiz veya kar payı desteğine ilişkin bazı tutarlar da güncellenmiştir) ilave edilmesi olup, diğer önemli değişiklikler şöylece sıralanabilir:

  1. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile büyük ölçekli yatırımlara sağlanan destekler sona erdirilmiştir. Bunlar, eğer gerekli şartları sağlayabilirlerse bölgesel desteklerden yararlanabilecekleri gibi yine gerekli şartları sağlayarak 2016/9495 Sayılı Karar kapsamında proje bazlı desteklerden de yararlanabilir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.