Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-077

05 Ağustos 2019

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ÇERÇEVESİNDE YENİ VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (Kanun) 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90’ıncı maddeyle uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

  • Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarının bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi,
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan ancak kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların kayda alınması.
  • Anılan düzenleme, esas itibariyle 7143 sayılı Kanunla yapılan önceki varlık barışı düzenlemesinin aynısıdır.

2019/73 sayılı Sirkülerimizde, yasal düzenleme esas alınmak suretiyle konu açıklanmış ve 7186 sayılı Kanuna istinaden tebliğ/tebliğler yayımlandığında ayrıca duyurulacağı

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.