Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-076

05 Ağustos 2019

VERGİ DAİRELERİNE 250.000 TL’Yİ AŞAN BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER KAMUOYUNA İLAN EDİLECEKTİR

(508 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı’nca açıklanabilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile tespit edilmiştir.

Maliye Bakanlığı, 3 Ağustos 2019 tarih ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) ile 2019 yılında açıklamanın nasıl yapılacağını düzenlemiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ’de, ilan edilecek borç miktarı önceki yıl olduğu gibi 250.000 TL olarak belirlenmiş olup, yapılan düzenlemeler özetle şöyledir:

  • 2019 yılında yapılacak ilanın kapsamına, 31.12.2018 tarihi itibariyle her bir vergi dairesine 250.000 TL ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup da 30.06.2019 itibariyle bu borçlarını ödememiş olan borçlular girmektedir. Ayrıca 01.06.2018 ilâ 31.05.2019 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar da kapsama dahil edilecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.