Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-074

24 Temmuz 2019

LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN VEYA EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE ORTAĞIN TAKİBİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN KANUNİ TEMSİLCİNİN TAKİBİNİN GEREKLİ OLMADIĞI YÖNÜNDE DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR

Danıştay Başkanı, limited şirketlere ait vergi borçlarının şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, şirket kanuni temsilcisinden tahsili yoluna gidilmeden şirket ortaklarının takip edilip edilemeyeceği konusunda Danıştay Dokuzuncu Dairesi ile Vergi Dava Daireleri Kurulu, Üçüncü, Dördüncü ve Yedinci Daire kararları arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesini Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’ndan talep etmiştir.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, belirtilen kararlardan başka kararları da bulunan Danıştay Dokuzuncu Daire ile Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Üçüncü, Dördüncü ve Yedinci Daire kararlan arasında oluşan yorum farkı devam etmiş ve Daire ile Kurul ve diğer vergi dava daireleri yönünden bu görüşler devamlılık kazandığından aynı hukuk kurallarının değişik biçimde yorumlanarak uygulanmasından kaynaklandığı sonucuna varılan aykırılığın, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 39. maddesi gereğince içtihadın birleştirilmesi yoluyla giderilmesine oybirliğiyle karar vererek işin esasına geçmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.