Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-073

23 Temmuz 2019

7186 SAYILI KANUNUN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

2019/72 sayılı Sirkülerimizde özet olarak açıklandığı üzere, 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90’ıncı maddeyle aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır:

  • Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarının bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi,
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan, ancak kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların kayda alınması.

Anılan düzenleme, bu kapsamda bildirilecek veya beyan edilecek varlıklar üzerinden ödenmesi gereken verginin oranı ve tarihlerin farklılığı dışında 7143 sayılı Kanunla yapılan önceki düzenlemenin aynısıdır. Dolayısıyla, önceki düzenlemeye istinaden çıkarılmış bulunan tebliğ ve iç genelgeler yeni düzenleme için de kaynak niteliğindedir. Bu konuda detaylı açıklamalar 2018/91, 102 ve 104 sayılı Sirkülerimiz ile 2018/173 sayılı Duyurumuzda yer almaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.