Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-072

22 Temmuz 2019

7186 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun) 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunun vergisel düzenlemeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

1.Bazı Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Hasılat Esaslı Kazanç Tespit Usulü Getirilmiştir (7186 Sayılı Kanun, Md.1):

Bilindiği gibi, 7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi “Hâsılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmek suretiyle, katma değer vergisinde küçük ölçekli bazı mükellefiyetlerle ilgili olarak hasılat esaslı vergileme usulü getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı, Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718) ile hasılat esasında vergilendirilecek mükellefleri ve vergi oranını belirlemiştir. (2019/36 sayılı Sirkülerimiz)

Hasılat esaslı kazanç tespit usulünün kazanç üzerinden alınan vergilerde de uygulanmasını sağlamak amacıyla 7186 Kanunun 1 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenerek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde de bazı mükellefler için bu usul getirilmiş ve vergiye tabi kazancın tespiti basitleştirilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.