Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-066

13 Haziran 2019

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

(507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), 1 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumuna ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğle belirlenen Sistem, 1/9/2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecektir.

Sistem’in kullanımı zorunlu olmayıp, aşağıda belirtilen mükellef grupları Sistem’den İHTİYARİ olarak yararlanabilirler:

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, 

d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

e) Vergiden muaf esnaf.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.