Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-063

15 Mayıs 2019

KAMBİYO MUAMELELERİNDE SATIŞ TUTARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN BSMV’NİN ORANI BİNDE 1 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Bilindiği üzere, bankaların ve sigorta şirketlerinin yaptıkları tüm işlem ve muameleleri dolayısıyla, bankerlerin ise yaptıkları bankacılık işlem ve muameleleri dolayısıyla lehlerine aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV)’nin konusunu teşkil eder.

Mükellefi yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar olan bu verginin matrahı, mükelleflerin lehlerine aldıkları paralar olup, kambiyo muamelelerinde ise kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 ncü maddesine göre BSMV’nin oranı %15’tir. Kambiyo muamelelerinde ise oran matrahın binde biridir. Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.

Cumhurbaşkanı 15 Mayıs 2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Kararı ile, 2008/13459 sayılı Kararname uyarınca, 1.5.2008 tarihinden itibaren tüm kambiyo satışları için “sıfır” olarak uygulanmakta olan BSMV oranını; aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır, bunların dışında kalan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlemiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.