Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-062

10 Mayıs 2019

SİYASİ PARTİLERE YAPILAN BAĞIŞLAR

Bilindiği gibi, 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecektir.Bu vesile ile, siyasi partilerin gelir ihtiyaçlarında ve bağış taleplerinde artış görüleceği dikkate alınarak, siyasi partilere yapılan bağışlar konusunda aşağıdaki hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür:

  1. SİYASİ PARTİLERE BAĞIŞTA BULUNMASI YASAKLANMIŞ OLANLAR:

 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 4445 sayılı Kanun’la (14.08.1999 - 23786) değişik  “Bağışlar” başlıklı 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında, siyasi partilere bağışta bulunamayacak olan kuruluşlar hakkında şu hükümler yer almaktadır:

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere aynî hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilirler.”

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.