Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-061

02 Mayıs 2019

VADELİ MEVDUATA UYGULANAN STOPAJ ORANIYLA İLGİLİ 1015 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (R.G. 23.7.2006 – 26237) Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları belirlenmiş olup, anılan geçici 67’nci madde uyarınca mevduat faizleri stopaja tabidir. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde ise vadeli mevduat hesaplarının ilgili vadelerine göre uygulanacak stopaj oranları yer almaktadır.

1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın yukarıda belirtilen kısmına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.