Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-059

17 Nisan 2019

HAKSIZ İADE ALDIĞINI VERGİ DAİRELERİNE KENDİLİĞİNDEN BİLDİREN MÜKELLEFLERE YAPILAN İKMALEN, RESEN VEYA İDARECE TARHİYATLAR % 5 VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAYA ENGEL DEĞİLDİR

(2019/1 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi)

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesine göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), gerekli şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesapladıkları verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmektedir. Buna göre, genel orana tabi bir kurum, gerekli şartları sağlarsa, 2018 yılı kazancı üzerinden (% 22 x %5=) %1,1 puanlık indirimden yararlanarak % 22 yerine % 20,9 oranında kurumlar vergisi ödeyecektir.

Söz konusu indirimden faydalanmak için belirlenen şartlar Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenmiş olup, 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

Bu şartlardan biri, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki iki yıl içerisinde beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamasıdır. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmamaktadır. Ancak, yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararları, uzlaşma veya düzeltme hükümleri ile kısmen ortadan kaldırılması halinde indirimden yararlanılamaz.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.