Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-057

15 Nisan 2019

İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILMIŞ İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARINA AİT ÖTV’NİN İADESİNDE USUL VE ESASLAR BELLİ OLMUŞTUR

(ÖTV I SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ SERİ NO : 6, R.G. 12.04.2019, 30743)

Bilindiği gibi, 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (R.G. 28.02.2019, 30700) ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ile ilk akaryakıtlarının ÖTV’si sıfıra indirilmiş ve bu uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (Gelir İdaresi Başkanlığı) yetki verilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımız 01.03.2019 tarih ve 2019/046 Sayılı Sirkülerimizde yer almış olup, söz konusu Sirkülerimizin de dikkate alınması gerekir.  

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımlamış olduğu, ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğ ile bu uygulamanın usul ve esaslarını açıklamış bulunmaktadır. Sirkülerimizin ekinde yer alan söz konusu Tebliğ’de yeterli açıklamalar mevcut olduğundan ayrıca detaya girilmesine ihtiyaç duyulmamıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.