Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-056

08 Nisan 2019

YASAL SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERİN İHTİRAZİ KAYIT/DAVA KONUSU EDİLEBİLMESİNİ SAĞLAYAN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

1.KONUNUN İÇERİĞİ VE KARAR ÖNCESİ DURUM:

Vergi Usul Kanunu’nun 378. Maddesine göre, mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun vergi hatalarına ait hükümleri saklıdır.

Vergi kanunlarımızda vergilendirmenin beyana dayanarak yapılması gereken durumlarda matrahın veya verginin tümüyle ya da kısmen ihtirazi kayıtla bildirilmesini öngören bir düzenleme yoktur.

Beyanname ile bildirilmesi gereken matrahın tespit şeklinden ya da uygulanması gereken vergi oranından, muafiyet, istisna, indirim, kanunen kabul edilmeyen gider gibi düzenlemelerin uygulanmasından doğan duraksamaların varlığında, vergi kaybı yaratmaktan ve cezalı tarhiyat riskine girmekten kaçınılarak vergi kanunlarında belirtilen zamanda verilen beyannameye ihtirazi kayıt (çekince) konulabileceği, önce Danıştay içtihatlarıyla kabul edilmiş ardından İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 3. Fıkrasında ilk kez ifadesini bulmuştur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.