Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-052

27 Mart 2019

KAĞIT ORTAMINDAKİ KİTAPLAR VE SÜRELİ YAYINLAR KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR

1.   GENEL AÇIKLAMA :

KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesine, 2019/43 Sayılı Sirkülerimize konu ettiğimiz 7166 Sayılı Kanun’la aşağıda metni bulunan (n) bendi eklenmek suretiyle, poşetlenerek satılan muzır neşriyat hariç olmak üzere basılı kitap ve basılı şekildeki süreli yayınların teslimi, 22.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmiştir.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere BASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİ (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

13 üncü maddenin sonundaki hüküm uyarınca istisna kapsamındaki işlem bedeli 100 TL’yi geçmiyorsa ( 2004/8127 sayılı Kararname ) istisnanın uygulanmaması esastır. Ancak bu maddeye yeni eklenen (n) bendi açısından bu asgari sınır geçerli olmayacak, başka bir anlatımla satışı yapılan kağıt ortamındaki kitap veya süreli yayının bedeli 100 TL’nin altında olsa dahi, (n) bendindeki parantez içi hüküm uyarınca KDV istisnası uygulanacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.