Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-044(EK2)

04 Mart 2019

MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinin

Alım -Satım Kazançları

 

1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş olanlar

 

 

Stopaja tabidir.(1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

Oran: % 10

 

Stopaja tabi tutulmuş olan bu kazançlar için beyanname verilmez. Ancak istenirse ihtiyari beyanda bulunulabilir.

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

Oran: % 10

 

Stopaja tabi tutulmuş olan bu kazançlar için beyanname verilmez. Ancak istenirse ihtiyari beyanda bulunulabilir.

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenlerde stopaj oranı % 0; diğerlerinde % 10

 

 

 

 

 

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

Ödenen stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir, mahsup fazlasının iadesi mümkündür.

 

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere benzer nitelikteki yabancı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlara benzer yabancı fonlar, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar tarafından elde edilenlerde stopaj oranı % 0; diğerlerinde % 10

 

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.