Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-043

22 Şubat 2019

7166 SAYILI TORBA KANUN İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER

7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır (RG:22.02.2019/30964).

Bu Kanunla, bazı vergisel düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

1.Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimi KDV’den İstisna Edilmiştir:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,” şeklinde iken aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre   poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.