Sirkülerler:

Vergi 2019-042

20 Şubat 2019

NAKİT KDV İADELERİNİN TEREDDÜTSÜZ KISMININ %50’sinin 10 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİNİ ÖNGÖREN KDV TEBLİĞİ (SERİ NO: 24)

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğ’de toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 23 adet değişiklik Tebliği Sirkülerlerimiz ile açıklamalara konu edilmiştir.

Söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve aşağıda örneğini sunduğumuz 24 No.lu KDV Tebliği 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.03.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.