Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-037

15 Şubat 2019

İNTERNET ORTAMINDA ALINAN REKLAM HİZMETLERİNE KARŞILIK YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPMA MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN 17 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Vergi Usul Kanunu’nun

11/7. maddesinden aldığı yetkisine dayanarak, çıkardığı 476 Sayılı Kararla, internet ortamında alınan reklam hizmetleri karşılığı yapılan ödemeleri vergi tevkifatı kapsamına almış olup, bu hizmetleri verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın tevkifat yapma yükümlülüğü getirmiştir. Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir

Yapılan bu düzenlemeye ilişkin 2018/125 sayılı Sirkülerimizde konu detaylıca irdelenmiştir.

Buna göre internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya buna aracılık edenlere 1.1.2019 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden aşağıda yazılı oranlarda stopaj yapılacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.