Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-030

21 Ocak 2019

7161 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VE TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN KİRA BEDELİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2019/14 sayılı Duyurumuz ile bilgilerinize sunulan 17.01.2019 tarih ve 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Sirkülerimizde, 7161 sayılı Kanun’un 56 ve 59 uncu maddelerinde düzenlenen “kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak dikkate alınması” hükümleri açıklanacaktır.

1.Taşınmaz Kiralarında Türk Lirası Olarak Belirlenen Kira Bedellerine İlişkin Değişiklikler :

(Yürürlük: 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin kiralamalarda, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreli kiralamalar hariç, Borçlar Kanunu’nun 339 vd. hükümleri uygulanmaktadır.  Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de bu hükümler uygulanmaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.