Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-028

14 Ocak 2019

7143 SAYILI KANUNLA VERGİ BORÇLARINI YAPILANDIRAN ANCAK TAKSİTLERİ ÖDEMEYEREK ŞARTLARI İHLAL EDEN BORÇLULARA YENİ BİR İMKÂN SAĞLAYAN VE BAZI TAKSİTLERİN ÖDEME SÜRELERİNİ UZATAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN 5 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE BELİRLENEN USUL VE ESASLAR

2018/128 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 28/12/2018tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11 inci maddesiyle “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a eklenen geçici 2 nci madde ile 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale konu olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.