Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-025

03 Ocak 2019

2019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

(51 Seri No.lu MTV Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi, MTVK’nun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.

2018 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlenmiş ve 503 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.