Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-021

02 Ocak 2019

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD VE MİKTARLAR

(504 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)         

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 414 üncü maddesinin 3. fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği gibi 503 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılına ait yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir. 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.