Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-020

02 Ocak 2019

KÂR DAĞITIM TABLOSU İLE 7/A - 7/B SEÇENEĞİNE İLİŞKİN HÂDLER

1. 7/A veya 7/B SEÇENEĞİNE İLİŞKİN HÂDLER :

Bilindiği üzere 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, maliyet hesaplarında 7/A seçeneğinin uygulanması, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirlenen tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu tutarlar son kez 10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile aktif toplamı için 300 bin TL ve net satış hasılatı için 600 bin TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)

Maliye Bakanlığınca bu hadlere ilişkin yeni bir belirleme yapılmadığına göre, 10 no.lu Tebliğ uyarınca bu hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.