Sirkülerler:

Vergi 2019-019

02 Ocak 2019

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR

(60 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel  Tebliği - Değerli Kağıtlar)

210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.