Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-017

02 Ocak 2019

TİCARİ İŞLERDE KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

Bilindiği gibi Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 9 uncu maddesinde ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağından söz edilmiş ve bu kapsamda başta 04.12.1984 tarih ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun (3095 sayılı Kanun) olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine atıf yapılmıştır.

TTK’nun  8 inci maddesine göre ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenmektedir.

TTK’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme 3095 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasına göre kanuni faiz oranı uygulanarak gerçekleştirilecektir.

3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca kanuni faiz oranı yıllık % 9’dur.

Temerrüde düşen borçlu, taraflarca temerrüt faizinin sözleşme ile belirlenmiş olduğu hallerde sözleşmede belirtilen oranda; belirlenmemiş olduğu hallerde ise 3095 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1. fıkrasına göre 1 inci maddede belirlenen kanuni faiz oranına göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.