Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-016

02 Ocak 2019

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İLE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDEN 2/11/2016-31/12/2018 TARİHLERİ ARASINDA GEÇİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

2018/130 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7159 Sayılı Kanun Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna 4 üncü geçici madde eklenmek suretiyle, 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca kesilen bazı idari para cezaları için af getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11 ile bu maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde (yani 31/12/2018 tarihinde) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu geçici 4 üncü madde hükmüne göre, 2/11/2016 tarihi (bu tarih dâhil)ile 31/12/2018 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.