Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-012

02 Ocak 2019

2019 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR

(82 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 5281 Sayılı Kanun ile değişik mükerrer 138 inci maddesinde, MAKTU harç tutarlarının birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirlerinin tahsil edilmeyeceği hükme bağlanmış, son fıkrasında ise, Bakanlar Kurulunun bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş miktarları ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, maktu harçlarda yirmi katına, nispi harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği gibi 2018 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 503 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile % 23,73 olarak ilan edilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.