Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-010

02 Ocak 2019

2019 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ

(51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

 

1. KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:

Bilindiği gibi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 5035 sayılı Kanunla değişik mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak ve su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

2018 yılı için metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kr, diğer belediyelerde 24 kr olarak uygulanan konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarları, 01.01.2018 tarihinden itibaren 51 Seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (R.G. 31.12.2017 – 3.Mükerrer 30642) ile büyükşehir belediyelerinde 39 kr, diğer belediyelerde 29 kr olarak belirlenmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.