Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-004

02 Ocak 2019

2019 YILINDA UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK ÜCRETİNE İLİŞKİN YENİ HAD

(KDV DÂHİL 20,52 TL)

193 sayılı GVK’nun, 23/8 nci maddesinde yer alan maktu had, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan maktu haddin % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen haddi yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidi

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 2019 yılı için kullanmamıştır. Bu nedenle vergiden müstesna yemek haddi yeniden değerleme oranında artmıştır. Maliye Bakanlığı, 305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 takvim yılında uygulanacak vergiden müstesna yemek haddini 19 TL olarak ilan etmiştir. (RG 31/12/2018 – 30642 3. Mükerrer)

Söz konusu 19,00 TL’lik had, yemeğin KDV hariç tutarıdır. Bu nedenle söz konusu had 1.1.2019 tarihinden itibaren KDV dahil (19,00  x 1,08=) 20,52 TL olarak uygulanacaktır.

Personele, işyerinde ya da dışarıda yemek yedirme şeklinde sağlanan menfaatlerin, vergisel durumuna ilişkin detaylı bilgiler, 2002/17 no.lu Sirkülerimizde mevcuttur.

Saygılarımızla.