Sirkülerler:

Vergi 2019-003

02 Ocak 2019

İNDİRİMLİ VERGİ VE HARÇ UYGULAMASI 3 AY DAHA UZATILMIŞTIR

(535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535) (RG:31.12.2018-30642 4.Mükerrer) ile indirimli vergi ve harç uygulaması 3 ay daha (yani 31/3/2019 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Söz konusu Kararla yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

  1. Konut ve İşyeri Devirlerine İlişkin Geçici İndirimli Tapu Harcı Uygulaması 31/3/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır:

    535 sayılı Kararın 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe giren 1 inci maddesi ile, konut ve işyeri satışlarına ilişkin olarak tapu harcını alan ve satan için binde 20’şer yerine ayrı ayrı binde 15’e indiren 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararnamede yer alan “31.12.2018” ibaresi “31/3/2019” şeklinde değiştirilmek suretiyle, Aralık 2018 ayı sonuna kadar uygulanan konut ve işyeri alım satımlarındaki indirimli tapu harcı uygulaması 31/3/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. İndirimli tapu harcı uygulamasına ilişkin açıklamalarımız 2018/55 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.