Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-130

31 Aralık 2018

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İLE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDEN GEÇİLMESİ NEDENİYLE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINA AF GETİRİLMİŞTİR

Bilindiği gibi, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, erişme kontrolü uygulanan karayollarında kısıtlanan ve yasaklanan işler veya hareketleri yapanlar ve yaptıranlar ile koruma alanı içine giren hayvan sahiplerine Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel veya trafik polisi, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma personeli tarafından beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilmektedir.

Söz konusu ikinci fıkrada yer alan idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu sürede ödenmeyen geçiş ücretleri ve idarî para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.

7159 Sayılı Kanun Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna 4 üncü geçici madde eklenmek suretiyle, 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca kesilen bazı idari para cezaları içi af getirilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.