Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-129

31 Aralık 2018

6360 SAYILI KANUNLA TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN KÖYLERLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN YERLERDE UYGULANAN MALİ AVANTAJLARIN SÜRESİ UZATILMIŞTIR

2015/30 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmış, bazı yerleşim yerleri ise köy tüzel kişiliğine dönüştürülmüştür.

Anılan Kanun’un yine 30.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkrasında ise aynen aşağıdaki ifadelerle 5 yıl süre ile emlak vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan vergi, harç ve katılım payları için muafiyet getirilmiştir:

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.