Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-126

20 Aralık 2018

7155 SAYILI KANUNLA ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARININ ELEKTRONİK TAKİBİNDE VE KONKORDATO İLE ARABULUCUK KURUMLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1.     GENEL OLARAK

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” (Kanun) 19/12/2018 tarih ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

Kanun yayımı tarihinde (19/12/2018 ) yürürlüğe girmiş olmakla birlikte değişik yürürlük tarihleri bulunan maddeler ilgili olduğu bölümlerde ayrıca belirtilmiştir.

Kanun’la, icra dairelerinin iş yükünün azaltılması amacıyla, abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılması hususu düzenlenmiştir.

Yine, konkordato kurumunun uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla İcra ve İflas Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Son olarak, arabuluculuk ticari davalar için de dava şartı olarak getirilmiş; bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu  ve Arabuluculuk Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.