Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-122

03 Aralık 2018

VARLIK BARIŞINDA SÜRELER 6 AY UZATILMIŞTIR

(405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

2018/63 sayılı Sirkülerimizde genel olarak açıklandığı üzere, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun)’un 10 uncu maddesinin 13 numaralı fıkrası ile aşağıda belirtilen üç konuda düzenleme yapılmıştır:

 - Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi (7143 s. Kanun, Md.10/13-a),

-   Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan, ancak kayıtlarda yer almayan bazı varlıklarının kayda alınması (7143 s. Kanun, Md.10/13-e),

-   Tam mükellef gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında elde ettikleri iştirak kazançları, yurt dışında bulunan iştirak hisselerinin elden çıkarılması veya tasfiyesinden doğan kazançlar ile yine yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançların vergiden müstesna olarak Türkiye’ye getirilmeleri (7143 s. Kanun, Md.10/13-h).

7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 13 numaralı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 3 seri no.lu Tebliğ ile belirlenmiş olup, 2018/91 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır. Daha sonra, 4 seri no.lu Tebliğ ile 3 seri no.lu Tebliğ’de yapılan değişikliklere ise, 2018/102 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.