Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-121

30 Kasım 2018

2018 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 23,73 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR (503 No.lu VUK GENEL TEBLİĞİ)

1.YENİDEN DEĞERLEME ORANI:

Yeniden değerleme oranı, Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilmektedir (VUK Mükerrer Md.298/B ve C).

Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından 503 no.lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu oran 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2018 - 31.12.2018) için de kullanılacaktır.

2. YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN ETKİLENEN MALÎ UYGULAMALAR:

Yeniden değerleme işlemi 5024 sayılı Kanunla kaldırılmış olmakla birlikte, muhtelif düzenlemeler gereği yeniden değerleme oranı birçok haddin otomatik olarak değişmesinde ölçü olarak kullanıldığı için yayımlanmaya devam edilmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.