Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-120

28 Kasım 2018

KONKORDATO HALİNDEKİ BORÇLULARDAN OLAN ALACAKLARIN VERGİ USUL KANUNU’NUN ŞÜPHELİ ALACAK VE DEĞERSİZ ALACAKLARA YÖNELİK HÜKÜMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU

İçinde bulunulan ekonomik konjonktür nedeniyle pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) konkordatoya ilişkin hükümleri çerçevesinde, mahkemelere başvurarak geçici veya kesin konkordato süresi kararı aldıkları malumdur.

İİK’nun konkordatoya ilişkin düzenlemeleri uyarınca, mahkemelerce hakkında geçici veya kesin konkordato kararı verilen borçlular aleyhine hiçbir takip yapılamaz, evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz.

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. Maddesi uyarınca, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla ancak dava veya icra safhasında bulunan alacaklar için karşılık ayrılabilir.

Bir yandan şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılabilmesi için alacağın dava veya icra safhasında bulunması şartı olması, bir yandan da geçici veya kesin konkordato süresi kararı verilmiş borçlular hakkında hiçbir takip yapılamayacak veya evvelce başlamış olanların da duracak olması nedeniyle, konkordato halindeki borçlulardan olan alacaklar için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı tereddüt konusu olmaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.