Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-116

09 Kasım 2018

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 323 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  1. Genel Teşvik Uygulamaları Kapsamındaki Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin Yatırımların Kapatılmasında İlgili Makamın Geçici Kabul Belgesi ve Asgari Sabit Yatırım Tutarının Sağlandığına Dair Yeminli Mali Müşavir Raporu Aranacaktır:

    Kararın 1. Maddesi ile 2012/3305 sayılı Kararnamenin 24. Maddesine eklenen fıkra ile, genel teşvik uygulaması kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretim yatırımlarının tamamlama vizesinin, firmanın teşvik belgesi konusu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ve asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına dair yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa ibrazı halinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.