Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-115

01 Kasım 2018

ÇEŞİTLİ VERGİ VE HARÇLARDA İNDİRİM SAĞLAYAN

287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

492 Sayılı Harçlar Kanununa (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/A Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG:31.10.2018-30581 Mükerrer) ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

  1. Konut ve İşyeri Devirlerine İlişkin Geçici İndirimli Tapu Harcı Uygulaması 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır:

    Konut ve işyeri satışlarına ilişkin olarak tapu harcını alan ve satan için binde 20’şer yerine binde 15’e indiren 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararnamede yer alan “31.10.2018” ibaresi “31.12.2018” şeklinde değiştirilmek suretiyle, Ekim ayı sonuna kadar uygulanması öngörülen konut ve işyeri alım satımlarındaki indirimli tapu harcı uygulaması yılsonuna kadar uzatılmıştır. İndirimli tapu harcı uygulamasına ilişkin açıklamalarımız 2018/55 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.